Projecten

Project 1 # Gemeentebrede zorg voor jongeren

 • Steeds meer gemeenten ondersteunen en adviseren in de zorg voor álle jongeren van de gemeente.
 • Opvoedmagazine EigenWijs wordt relatiemagazine om ouders, opvoeders en ambtsdragers
 • Investeren in een functioneel relatiebeheersysteem voor betere ondersteuning van gemeentebrede ondersteuning van de zorg voor jongeren

Project 2 # Vorming en toerusting van opvoeders

 • Jaarlijkse ambtsdragersconferentie rondom ‘zorg voor jongeren’
 • Jaarlijks rondetafelgesprek met predikanten rondom ‘zorg voor jongeren’
 • Avondvullende trainingen ‘Gesprek met jongeren’ en ‘Bijbellezen met jongeren’ aanbieden aan gemeenten

Project 3 # Ontwikkelen toerustingsmateriaal

 • Jongerenplatform danielonline.nu verder uitbouwen
 • Binnen de omgeving van danielonline.nu interactief Bijbelstudiemateriaal (video’s) beschikbaar stellen
 • Onderzoeken of andere vormen van online materiaal zoals webinars, of een app, in te zetten zijn

Project 4 # Jongeren en gameverslaving

 • Reformatorisch hulpverleningsaanbod voor jongeren met een gameverslaving
 • Bewustwording onder jongeren, ouders en andere opvoeders mbt. de invloed van games (preventie)

Volg ons en blijf op de hoogte van de acties

Contactinformatie Inschrijven nieuwsbrief